Noen av våre prosjekter

Her kan du se et knipe utvalgte hus vi har rehabilitert og bygget. Fasade, etterisolering, rehabilitering og mur.

Munkerudveien 24A

Karistuveien 1A

Kittel-Nielsensvei 69C

Hafjell / Mosetertoppen

Rosendalsveien 23A

Rosendalsveien 23 D

Oberst Rodes Vei 124A

Munkelia 5A

Radarveien 101A

Munkerudveien 1B